Xách tay hơn 20 điếu xì gà có thể phải khai báo hải quan

xách tay xì gà có thể phải khai báo hải quan

Khách xuất nhập cảnh xách tay hơn 20 điếu xì gà có thể phải khai báo hải quan, thay vì hơn 100 điếu xì gà như trước – Bộ Tài chính đang lên kế hoạch thắt chặt việc xách tay rượu, thuốc lá của khách xuất nhập cảnh.
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 120 ngày 14/8/2015 của Bộ Tài chính quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh.

Theo đó, Bộ Tài chính muốn siết lại một số loại hàng hóa xách tay như rượu, thuốc lá, xì gà với hành khách xuất nhập cảnh.
Cụ thể, dự kiến, người xuất cảnh, nhập cảnh phải khai Tờ khai Hải quan khi xuất cảnh, nhập cảnh nếu có hàng hóa phải nộp thuế: rượu từ 20 độ trở lên vượt trên 1,5 lít hoặc rượu dưới 20 độ vượt trên 2 lít hoặc đồ uống có cồn, bia vượt trên 3 lít; thuốc lá điếu vượt trên 200 điếu hoặc xì gà vượt trên 20 điếu hoặc thuốc lá sợi vượt trên 250 gam; các vật phẩm khác có tổng trị giá trên 10 triệu đồng Việt Nam”.

Xem thêm:

Xì gà Montecristo

Xì gà ROMEO Y. JULIETTA

Xì gà Cohiba

Như vậy, so với thông tư 120 hiện hành, dự thảo thông tư sửa đổi của Bộ Tài chính quy định chặt hơn với hàng hóa phải khai hải quan.

xách tay xì gà có thể phải khai báo hải quan
xách tay xì gà có thể phải khai báo hải quan

Cụ thể, hiện tại hành khách chỉ phải khai hải quan với rượu từ 22 độ trở lên vượt trên 1,5 lít, hoặc rượu dưới 22 độ vượt trên 2 lít… Còn dự thảo Bộ Tài chính yêu cầu rượu từ 20 độ trở lên đã phải khai hải quan.

Ngoài ra, trước đây khách xuất nhập cảnh được mang hơn 100 điếu xì gà mới phải khai báo hải quan thì nay Bộ Tài chính dự kiến 20 điếu xì gà trở lên đã phải khai báo hải quan.

Theo vietnamnet.vn

Rate this post